Zobacz galerię naszych aktualnych prac
na FACEBOOK oraz na INSTAGRAM
Menu
Solart Studio
ul. Juliana Dunajewskiego 6,
31-133 Kraków
tel. 609111787
 • Jeśli chcesz zerwać owoc, musisz się wspiąć na drzewo" 

  Thomas Fuller

 • ”Rób w życiu to co lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować"

  Konfucjusz

 • Geniusz bez wykształcenia jest jak nieoszlifowany diament"

  Benjamin Franklin

Regulamin

SZKOŁA RYSUNKU:

1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, pracujące czynnie zawodowo jako architekci.

2. Pracownia szkoleniowa zapewnia dobrze przygotowaną salę dostosowaną do tematu prowadzonych zajęć. Pracownia zaopatrzona jest w potrzebne rekwizyty, krzesła, deski do rysowania, spinacze do kartek oraz inne materiały dydaktyczne.

3. Zajęcia prowadzone są w trzech trybach:
I. KURS PODSTAWOWY
II. KURS INTENSYWNY
III. KURS PRZYSPIESZONY


4. KURS PODSTAWOWY: zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają cztery godziny zegarowe.

5. KURS INTENSYWNY: zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po cztery godziny zegarowe.

6. KURS PRZYSPIESZONY: zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają po cztery godziny zegarowe.

7. Każdy kurs trwa od połowy września do połowy czerwca tj: 9 miesięcy.

8. Naukę rysunku można rozpocząć w każdym momencie, pod warunkiem jednak, że są wolne miejsca.

9. Ilość osób na zajęciach jest ograniczona i wynosi maksymalnie 8 osób.

10. Minimalny czas, jaki potrzebny jest do dobrego przygotowania Uczestnika kursu do egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego na studia architektoniczne wynosi 8 do 9 miesięcy i wymagane jest uczestnictwo na zajęciach przynajmniej dwa razy w tygodniu.

11. Każdy Uczestnik KURSU PODSTAWOWEGO zobowiązany jest do wykonywania zadań domowych tzn: minimum jednego rysunku w ołówku na formacie 50x70 cm.

12. Każdy Uczestnik KURSU INTENSYWNEGO zobowiązany jest do wykonywania zadań domowych tzn: minimum dwóch rysunków w ołówku na formacie 50x70 cm.

13. Każdy Uczestnik KURSU PRZYSPIESZONEGO zobowiązany jest do wykonywania zadań domowych tzn: dwóch rysunków w ołówku na formacie 50x70 cm.

14. Z chwilą wpisania się na listę Uczniów, Kursant a w przypadku kiedy Uczeń nie jest osobą pełnoletnią – jego Opiekun Prawny deklarują się na kontynuowanie kursu w pełnym wymiarze czasowym tzn. do końca trwania kursu, czyli do 15 czerwca 2013r.

15. Opłaty za kurs można dokonywać w wybrany sposób według schematu:
KURS PODSTAWOWY:
 • 340,00 zł / miesiąc  (płatność co miesiąc)
 • 960,00 zł / 3 miesiące (płatność co trzy miesiące) - oszczędzasz 60zł / trzy miesiące
 • 2.820,00 zł / 9 miesięcy (płatność za 9 miesięcy) - oszczędzasz 240,00 zł / za cały kurs
KURS INTENSYWNY:
 • 560,00 zł / miesiąc (płatność co miesiąc)
 • 1.580,00 zł / 3 miesiące (płatność co trzy miesiące) - oszczędzasz 100,00 zł / trzy miesiące
 • 4.640,00 zł / 9 miesięcy (płatność za 9 miesięcy) - oszczędzasz 400,00 zł / za cały kurs
KURS PRZYSPIESZONY:
 • 700,00 zł / miesiąc (płatność co miesiąc)
 • 1950,00 zł / 3 miesiące (płatność co trzy miesiące) - oszczędzasz 150,00 zł / trzy miesiące
 • 5800,00 zł / 9 mesięcy (płatność za 9 miesięcy) - oszczędzasz 500,00 zł / za cały kurs

16. Wszytkie płatności należy dokonywać z góry za dany okres trwania szkolenia: tzn. za miesiąc październik należy zapłacić do 08 października.

17. Płatności można dokonywać za pomocą gotówki, płacąc przed lekcją u prowadzącego zajęcia, bądź za pomocą przelewu na konto bankowe.

Dane do przelewu: „SOL-ART studio” ul. Saska 7/54, 30-715 Kraków, numer konta: 55 1910 1048 2124 4742 2981 0001.

W tytule przelewu nalezy podać : imię i nazwisko ucznia, adres oraz miesiąc za który opłacany jest kurs.

18. W przypadku nieobecności Ucznia na zajęciach wpłacone pieniądze nie ulegają zwrotowi. Można natomiast zajęcia odrobić w innym terminie po uprzednim ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia.

19. Ilość zajęć, które mogą być odrobione w innym terminie nie mogą przekroczyć dwóch zajęć na jeden miesiąc.

20. Nie odbyte zajęcia nie przechodzą na kolejny- trzeci miesiąc nauki oraz na następny rok nauki.


UCZESTNIK KURSU
1. Każdy Uczestnik kursu powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i systematycznie.

2. Każdy Uczestnik kursu powinien przynosić na zajęcia bristol o wymiarach 50x70 cm, własne ołówki z wysuwanymi rysikami: B, 2B, 3B, 4B oraz ołówek „ Kubuś”, a także gumkę chlebową. Wszystkie wymienione powyżej elementy są do kupienia w sklepach plastycznych.

3. Każdy Uczestnik kursu zobowiązany jest do zaopatrzenia się na potrzeby rysowania w warunkach domowych: w deskę (deska z płyty pilśniowej o wymiarach 50x70 cm) do rysowania wraz z klipsami do przytrzymania kartki. Wszystkie wymienione powyżej elementy są do kupienia w sklepach plastycznych.

4. Po każdych zajęciach Kursant otrzymuje zadanie domowe, które należy bezwzględnie wykonywać. Niewykonanie prac domowych powoduje brak odpowiedniego przygotowania do zdania egzaminu wstępnego na studia z rysunku odręcznego i organizator kursu nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak odpowiedniego przygotowania.

5. Uczestnik kursu ma możliwość konsultowania się z prowadzącym zajęcia poza godzinami zajęć. Może dokonać tego za pomocą telefonu, poprzez e- mail, Facebook, przez stronę internetową.

Wszelkie niejasności, bądź wątpliwości należy rozwiązywać z prowadzącym zajęcia, za pośrednictwem:

Uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika kursu REGULAMINU SZKOŁY RYSUNKU prowadzonego przez „SOL-ART studio” Małgorzata Jantas-Snieżek pracownia architektoniczno - szkoleniowa.

Pliki do pobrania:
regulamin.pdf

Projekt i program Interhead.pl